Accionistas

Información general y convocatorias de la Junta

Es convoca la Junta General Ordinària d’Accionistes d’Enginyeria de Software S.A. el dijous 27 de juny de 2019 a les 18:45 als locals de l’Avinguda Europa 7, L-8.
 
Ordre del dia:
 1. Examen i aprovació, si s’escau, de la gestió social i dels Comptes Anuals de la societat corresponents a l’exercici social tancat el 31 de desembre de 2018.
 2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la Junta.
Es convoca la Junta Extraordinària d’Accionistes d’Enginyeria de Software S.A. el dimecres 27 de març de 2019 a les 18:45 als locals de l’Avinguda Europa 7, L-8.
 
Ordre del dia:
 1. Presentació dels resultats provisionals de l’exercici 2018 i previsions de l’exercici 2019.
 2. Examen i aprovació, si escau,  de la retribució dels membres del Consell d’Administració.
 3. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la Junta.
Es convoca la Junta General Ordinària d’Accionistes d’Enginyeria de Software S.A. el dijous 28 de juny de 2018 a les 18:45 als locals de l’Avinguda Europa 7, L-8.
 
Ordre del dia:
 1. Examen i aprovació, si s’escau, de la gestió social i del Comptes Anuals de la societat corresponent a l’exercici social tancat el 31 de desembre de 2017.
 2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la Junta.
Es convoca la Junta d’Accionistes d’Enginyeria de Software S.A. el dilluns 19 de març de 2018 a les 18:45 als locals de l’Avinguda Europa 7, L-8.
 
Ordre del dia:
 1. Presentació dels resultats provisionals de l’exercici 2017 i previsions de l’exercici 2018.
 2. Examen i aprovació, si escau,  de la retribució dels membres del Consell d’Administració.
 3. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la Junta.
Es convoca la Junta d’Accionistes d’Enginyeria de Software S.A. el dijous 23 de març de 2017 a les 18:45 als locals de l’Avinguda Europa 7, L-8.
 
Ordre del dia:
 1. Examen i aprovació, si s’escau, de la gestió social i del Comptes Anuals de la societat corresponent a l’exercici social tancat el 31 de desembre de 2016, així com de la proposta d’aplicació del resultat de l’exercici.
 2. Aprovació de la retribució dels membres del Consell d’Administració.
 3. Explicació i aprovació, si s’escau, del “Reglament del Plà d’entrega d’accions a empleats” proposat pel Consell d’Administració.
 4. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta de la Junta.
Es convoca la Junta d’Accionistes d’Enginyeria de Software S.A. el dimecres 23 de novembre de 2016 a les 19:00 als locals de l’Avinguda Europa 7, L-8.
 
Ordre del dia:
 1. Distribució de dividend actiu.
 2. Previsions de l’exercici 2016 i anys successius.
 3. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta de la Junta.
Es convoca la Junta General Ordinària d’Accionistes d’Enginyeria de Software S.A. el dilluns 13 de juny de 2016 a les 18:45 hores als locals de l’Avinguda Europa 7, L-8.
 
Ordre del dia:
 1. Examen i aprovació, si escau, de la gestió social i del Comptes Anuals de la societat corresponent a l’exercici social tancat el 31 de desembre de 2015, així com de la proposta d’aplicació del resultat de l’exercici.
 2.  Seguiment del pressupost i previsions de l’exercici 2016.
 3.  Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la Junta.
Es convoca la Junta d’Accionistes d’Enginyeria de Software S.A. el dimarts 22 de desembre de 2015 a les 18:45 als locals de l’Avinguda Europa 7, L-8.
 
Ordre del dia:
 1. Distribució d’un dividend actiu a compte sobre els beneficis de l’exercici 2015.
 2. Aprovació de la retribució dels membres del Consell d’Administració.
 3. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta de la Junta.
Es convoca la Junta General Ordinària d’Accionistes d’Enginyeria de Software S.A. el dimecres 10 de juny de 2015 a les 18:45 hores als locals de l’Avinguda Europa 7, L-8.
 
Ordre del dia:
 • Examen i aprovació, en el seu cas, de la gestió social i del comptes anuals de la societat corresponent a l’exercici social tancat el 31 de desembre de 2014, així com de la proposta d’aplicació del resultat de l’exercici.
 •  Reelecció del Consell d’Administració. Cessament del Consell d’Administració i nomenament de nous consellers.
 •  Nomenament de Secretari no conseller.
 •  Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta de la Junta.
Es convoca la Junta d’Accionistes d’Enginyeria de Software S.A. el dimecres 17 de desembre de 2014 a les 19,00 als locals de l’Avinguda Europa 7, L-8.
 
Ordre del dia:
 • Distribució de dividend a compte corresponent a l’exercici 2014.
 • Retribució des membres del Consell d’Administració corresponent a l’exercici 2015.
 • Precs i Preguntes.